Skip to content

De Jakunst Art Award

Jaarlijks krijgen maximaal veertig Nederlandse kunstenaars (en minimaal vijf jaar in Nederland wonende en werkende kunstenaars) de Jakunst Art Award toegekend. In 2021 gebeurde dat voor de eerste maal. Een groot aantal van de geëerde kunstenaars doet mee met de verkiezing die verbonden is aan de Jakunst Art Award.

Wanneer krijgt een kunstenaar de Jakunst Art Award toegekend?
De leden van de beoordelingscommissie van Jakunst kiezen elk jaar maximaal veertig Nederlandse kunstenaars waarvan de kunst hen positief is opgevallen. Daar zijn geen concrete criteria bij van toepassing. De keuzes zijn persoonlijke keuzes die door niets anders zijn bepaald dan de persoonlijke smaken van de leden van de beoordelingscommissie . Hun meningen zijn overigens wel gestoeld op meer dan enige kijk op kunst: samen hebben ze ruim zeventig jaar ervaring met beeldende kunst.

Alle kunstenaars met een Jakunst Art Award.
Hier worden alle kunstenaars die een Jakunst Art Award toegekend kregen, eervol vermeld.
De kunstenaars die bij het waarderingsproces een Eervolle Vermelding kregen, worden hier vermeld.

De verkiezing.

De kunstenaars die geëerd zijn met de Jakunst Art Award, kunnen, als ze dat willen, meedoen met een aan de Art Award verbonden verkiezing.
In de maanden januari en februari volgend op het jaar waarin de Jakunst Art Awards zijn toegekend, wordt hier het stemformulier getoond met daarop de namen van de kunstenaars die met de verkiezing meedoen. Bij de namen worden kunstwerken van de betreffende kunstenaars getoond. Naast een geldprijs van € 500,- zijn er prijzen in de vorm van presentaties in het boekje ‘Geëerde kunstenaars’ dat jaarlijks uitkomt.
De bepalingen met betrekking tot toekenning van de Jakunst Art Award en de daaraan verbonden verkiezing zijn vastgelegd in het protocol.

Welke geëerde kunstenaar krijgt van u de meeste waardering?
De kunstenaars met een Jakunst Art Award die meedoen met de verkiezing vindt u in de maanden januari en februari op het stemformulier.

Winnaars publieksverkiezing 2023 Jakunst Art Awards 
In januari en februari konden kunstliefhebbers stemmen op vorig jaar met een Jakunst Art Award geëerde kunstenaars.
Van de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars, eindigde An Brzoskowski (https://www.anbrzoskowski.nl) op de eerste plaats, Paul Brouns (https://paulbrouns.com) op de tweede en Frédérique Spigt (https://frederiquespigt.nl) op de derde plaats. Naast de waardering van de leden van de Beoordelingscommissie die hen een Jakunst Art Award hebben toegekend, blijkt uit deze uitslag ook de grote waardering van kunstliefhebbers voor het werk van met name ook deze drie kunstenaars.