Skip to content

De Jakunst Art Award

Jaarlijks krijgt een aantal Nederlandse kunstenaars (en minimaal vijf jaar in Nederland wonende en werkende kunstenaars) de Jakunst Art Award toegekend. In 2021 voor de eerste maal. Veertig van hen doen mee met de verkiezing die verbonden is aan de Jakunst Art Award.

Wanneer krijgt een kunstenaar de Jakunst Art Award toegekend?
Drie medewerkers van Jakunst kiezen elk jaar een aantal Nederlandse kunstenaars waarvan de kunst hen positief is opgevallen. Daar zijn geen concrete criteria bij van toepassing. De keuzes zijn persoonlijke keuzes die door niets anders zijn bepaald dan de persoonlijke smaken van de medewerkers van Jakunst. Hun meningen zijn overigens wel gestoeld op enige kijk op kunst: samen hebben ze meer dan zeventig jaar ervaring met beeldende kunst.

Alle kunstenaars met een Jakunst Art Award.
Vanaf december 2021 worden hier alle kunstenaars die een Jakunst Art Award toegekend kregen, eervol vermeld.
De kunstenaars die bij het waarderingsproces een Eervolle Vermelding kregen, worden later dit jaar hier vermeld.

De verkiezing.

De kunstenaars die geëerd zijn met de Jakunst Art Award, kunnen, als ze dat willen, meedoen met een door Jakunst georganiseerde verkiezing.
Aan het eind van elk jaar worden op deze pagina veertig kunstwerken getoond van veertig verschillende kunstenaars waaraan de Jakunst Art Award is toegekend. Iedereen kan vervolgens zijn of haar mening over de werken geven. Dat kan in de maanden januari en februari volgend op het jaar waarin de Jakunst Art Awards zijn toegekend. De twee kunstenaars die de werken hebben gemaakt die de meeste waardering krijgen, ontvangen ieder een geldprijs van € 500,-. Daarnaast zijn nog 15 andere prijzen.
De bepalingen met betrekking tot toekenning van de Jakunst Art Award en de daaraan verbonden verkiezing zijn vastgelegd in het protocol.

Welk kunstwerk krijgt de meeste waardering? (De werken worden hier vanaf december getoond)

Vink het door u meest gewaardeerde kunstwerk aan en bepaal zo mede welke kunstenaars in maart de Jakunst Art Award prijzen van € 500 krijgen.

Stemformulier (vanaf december)