Skip to content

Hier vind je gemakkelijk het antwoord op je vraag

Dit zijn de meest gestelde vragen. Scroll voor de antwoorden naar beneden.

1. Hoe kan de contributie voor het lidmaatschap zo laag zijn?
2. Wie garandeert mij dat Jakunst over een tijdje nog bestaat?
3. Hoe zeker weet ik dat ik elke maand nieuwe aanbiedingen en kortingen krijg?
4. Wat heb ik aan Jakunst?
5. Hoe kan ik zien wie lid zijn?
6. Waarom zijn er drie soorten lidmaatschappen?
7. Hoe verander ik van lidmaatschap soort?
8. Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
9. Wat is het verschil tussen een jaar en een lidmaatschapsjaar?
10. Kan ik twee keer lid zijn en dan dubbele korting krijgen?
11. Kan ik zelf een actie inbrengen met korting voor de leden?
12. Worden de leden geballoteerd?
13. Zijn er ook aanbiedingen voor kunstenaars die 3D werk maken?
14. Waarin verschilt Jakunst van andere kunstenaarsclubs?
15. Krijg ik bij mijn aanmelding een factuur?
16. Krijg ik bij elke volgende lidmaatschapsperiode weer een factuur?
17. Welke waarde hebben de Jakunst Art Award en de Eervolle Vermeldingen?
18. Wat heeft Jakunst met de Akun te maken?
19. Wat als mijn vraag hier niet bij staat?

1. Hoe kan de contributie van Jakunst zo laag zijn?
Dat kan, omdat bij Jakunst alle kostenverhogende ballast is weggesneden en alleen de voordelen overblijven van ‘eendracht maakt macht’. Wij regelen bijna alles zelf, samen met vrijwilligers die het werk ook uit liefde voor de kunst en sympathie voor de kunstenaars doen.

2. Wie garandeert mij dat Jakunst over een tijdje nog bestaat?
Jakunst wordt bestuurd en ingevuld door kunstliefhebbers die al meer dan 30 jaar actief zijn in de kunstwereld. Niets ter wereld kan ze tegenhouden dat nog een flinke tijd te blijven doen.

3. Hoe zeker weet ik, dat ik elke maand nieuwe aanbiedingen en kortingen krijg?
Jakunst werkt maanden vooruit en heeft afspraken gemaakt die over een langere periode continueren en die periodiek (meestal jaarlijks) repeteren. De voortgang is dus goed geregeld.

4. Wat heb ik aan Jakunst?
Als je nog niet weet wat je aan Jakunst hebt, adviseren we je om dat een jaar te beleven. Jakunst brengt je met de aanbiedingen in de nieuwsbrief vast op ideeën. En ook de tips en adviezen die je regelmatig krijgt, zal je als nuttig ervaren.

5. Hoe kan ik zien wie lid zijn?
Dat kan je zien als iemand het vignet van Jakunst gebruikt. Alleen leden mogen dat. Je vindt het vignet van Jakunst op de pagina Vignet. Ook kan je de ledenlijst raadplegen. Daar kan je de leden op verschillende manieren sorteren, zodat zoeken, gemakkelijk vinden wordt.

6. Waarom zijn er drie soorten lidmaatschappen?
Voor de leden die vaker gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap is het plus-lidmaatschap. Plus-leden krijgen dubbele kortingen of zelfs nog meer. Voor de leden die hun werk daarnaast ook graag met een presentatie willen laten zien in een van de boekjes die jaarlijks verschijnen, is het top-lidmaatschap de beste keuze, want top-leden krijgen alle voordelen van de plus-leden + elk jaar gratis een presentatie op een hele pagina in een van de boekjes naar keuze.

7. Hoe verander ik van lidmaatschap soort?
Eenvoudig. Je meldt je opnieuw aan als lid met het gewenste lidmaatschap. Je nieuwe lidmaatschap gaat dan direct in. Als je bij ‘Eventuele opmerkingen’ aangeeft dat je van lidmaatschap verandert, dan worden de eenmalige inschrijfkosten binnen 1 week terugbetaald op de rekening waarvan de lidmaatschapskosten zijn betaald.

8. Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Je kan je lidmaatschap op elk moment per e-mail opzeggen. Ongeacht het moment van opzegging eindigt je lidmaatschap op de laatste dag van het lopende lidmaatschapsjaar behalve wanneer je je lidmaatschap korter dan 31 dagen voor het einde van het lidmaatschapsjaar opzegt. Dan continueert je lidmaatschap met nog een jaar.

9. Wat is het verschil tussen een jaar en een lidmaatschapsjaar?
Ze tellen allebei 12 maanden, maar een (kalender)jaar is van januari t/m december en een lidmaatschapsjaar is van de maand volgend op de maand waarin je lid wordt t/m de maand ervoor, een jaar later. Een lidmaatschapsjaar kan dus bijvoorbeeld van juli 2021 t/m juni 2022 zijn of van november 2022 t/m oktober 2023.

10. Kan ik twee keer lid zijn en dan dubbele korting krijgen?
Bij Jakunst kan veel, maar dat niet. Als je dubbele kortingen wilt hebben, kan je plus-lid of top-lid worden.

11. Kan ik zelf een actie inbrengen met korting voor de leden?
Ja dat kan. De aanbieding moet interessant zijn voor het merendeel van de leden, dus niet alleen voor kunstenaars in Venlo, Vlissingen of Vlaardingen. Ook een aanbod om deel te nemen een beurs in New York of om een masterclass te volgen voor € 1500,-, is niets voor de leden van Jakunst.
Mail je aanbieding met de aantrekkelijke korting voor de leden naar info@jakunst.nl.

12. Worden de leden geballoteerd?
Nee, iedereen die zich bezighoudt met het maken van kunst is welkom als lid. Jakunst balloteert niet en discrimineert niet.

13. Zijn er ook aanbiedingen voor kunstenaars die 3D werk maken?
Absoluut. Bijna elke maand is er minimaal een aanbieding met korting voor makers van 3D kunstwerken, zoals keramiek en beelden. 

14. Waarin verschilt Jakunst van andere kunstenaarsclubs?
1. Jakunst is voor iedereen die kunst maakt, ervaren en beginnend, er wordt niet geballoteerd.
2. Bij Jakunst is de contributie lager dan bij welke andere kunstenaarsvereniging, kunstkring of kunstenaarsclub ook.
3. Jakunst biedt alleen acties en activiteiten met kortingen (en soms zelfs helemaal gratis).
4. Jakunst is breed en biedt kortingen op veel verschillende activiteiten.
5. Jakunst biedt ook gratis adviezen.
6. Jakunst is, in tegenstelling tot de meeste kunstenaarsclubs, landelijk. Kunstenaars van Groningen tot Middelburg en van Den Helder tot Maastricht komen bij Jakunst aan hun trekken.

15. Krijg ik bij mijn aanmelding een factuur?
Ja, na betaling van de eenmalige inschrijfkosten en de contributie voor het eerste jaar, ontvang je automatisch een met BTW gespecificeerde factuur waarop staat dat de factuur betaald is.

16. Krijg ik bij elke volgende lidmaatschapsperiode weer een factuur?
Nee, dat is niet nodig. Je lidmaatschap continueert zonder opzegging immers telkens automatisch voor een jaar en de contributie wordt automatisch geïncasseerd. Als je dat wilt, kan je een kopie van de eerste factuur in je boekhouding stoppen en erop aangeven ‘automatische verlenging’. 

17. Welke waarde hebben de Jakunst Art Award en de Eervolle Vermeldingen?
Drie leden van de beoordelingscommissie, verbonden aan Jakunst met samen meer dan 70 jaren ervaring met beeldende kunst, bepalen jaarlijks welke kunstenaars de Jakunst Art Awards en de Eervolle Vermeldingen toegekend krijgen. Je mag dan ook met rede stellen dat zij naar kunst kijken met kennersogen. Het is daarom onmiskenbaar een eer de Jakunst Art Award of een Eervolle Vermelding toegekend te krijgen. Die valt jaarlijks overigens slechts enkele tientallen kunstenaars ten deel. Dat maakt het krijgen van een Jakunst Art Award of Eervolle Vermelding nog meer bijzonder.
Verder heeft toekenning emotionele en publicitaire waarde en krijgen vier kunstenaars € 500,-.

18. Wat heeft Jakunst met de  Nationale Kunstcadeaubonnen te maken?
De Nationale Kunstcadeaubonnen zijn geïntroduceerd door Jakunst en alle aspecten van de Kunstcadeaubon zijn samen met het reclamebureau, bedacht door het Jakunst-team. Op de Kunstcadeaubon staan afbeeldingen van werken van leden van Jakunst, op elk biljet twee. En omdat de Kunstcadeaubonnen in zeer grote aantallen in omloop komen, betekent dat prestige voor de betreffende leden en heel veel mooie publiciteit. Verder krijgen leden van Jakunst onder andere voordelen bij het in circulatie brengen van de Kunstcadeaubonnen en bij acceptatie van de Kunstcadeaubonnen.
Hier lees je alles over de Kunstcadeaubonnen. 

19. Wat is de Dutch Graphic Art Award?
1. De Dutch Graphic Art Award wordt jaarlijks toegekend aan de kunstenaar waarvan het werk zich naar de mening van de jury (zie https://jakunst.nl/meerinfo-graphicartaward) in positieve zin onderscheidt van het werk van andere grafische kunstenaars.
2. Voorafgaand aan de toekenning van de Dutch Graphic Art Award worden tien voor de Award genomineerde kunstenaars gekozen.
3. Grafische kunstenaars kunnen zich in de maanden augustus, september en oktober aanmelden voor deelname aan de verkiezing die leidt tot de verkiezing van de tien genomineerde kunstenaars en de kunstenaar waaraan de Dutch Graphic Art Award wordt toegekend.

20. Wat als mijn vraag hier niet bij staat?
Mail je vraag dan naar info@jakunst.nl en je krijgt snel antwoord.