Skip to content

Hier vind je gemakkelijk het antwoord op je vraag

Dit zijn de meest gestelde vragen. Scroll voor de antwoorden naar beneden.

1. Hoe kan de contributie voor het lidmaatschap zo laag zijn?
2. Wie garandeert mij dat Jakunst over een tijdje nog bestaat?
3. Hoe zeker weet ik dat ik elke maand nieuwe aanbiedingen en kortingen krijg?
4. Wat heb ik aan Jakunst?
5. Hoe kan ik zien wie lid zijn?
6. Waarom zijn er twee soorten lidmaatschappen?
7. Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
8. Wat is het verschil tussen een jaar en een lidmaatschapsjaar?
9. Kan ik twee keer lid zijn en dan dubbele korting krijgen?
10. Kan ik zelf een actie inbrengen met korting voor de leden?
11. Worden de leden geballoteerd?
12. Zijn er ook aanbiedingen voor kunstenaars die 3D werk maken?
13. Waarin verschilt Jakunst van andere kunstenaarsclubs?
14. Krijg ik bij mijn aanmelding een factuur?
15. Krijg ik bij elke volgende lidmaatschapsperiode weer een factuur?
17. Welke waarde heeft de Jakunst Art Award?
16. Wat als mijn vraag hier niet bij staat?

1. Hoe kan de contributie van Jakunst zo laag zijn?
Dat kan, omdat bij Jakunst alle kostenverhogende ballast is weggesneden en alleen de voordelen overblijven van ‘eendracht maakt macht’. Wij regelen bijna alles zelf, samen met vrijwilligers die het werk ook uit liefde voor de kunst en sympathie voor de kunstenaars doen.

2. Wie garandeert mij dat Jakunst over een tijdje nog bestaat?
Jakunst wordt bestuurd en ingevuld door kunstliefhebbers die al meer dan 30 jaar actief zijn in de kunstwereld. Niets ter wereld kan ze tegenhouden dat nog een flinke tijd te blijven doen.

3. Hoe zeker weet ik, dat ik elke maand nieuwe aanbiedingen en kortingen krijg?
Jakunst werkt maanden vooruit en heeft afspraken gemaakt die over een langere periode continueren en die periodiek (meestal jaarlijks) repeteren. De voortgang is dus goed geregeld.

4. Wat heb ik aan Jakunst?
Als je nog niet weet wat je aan Jakunst hebt, adviseren we je om dat een jaar te beleven. Jakunst brengt je met de aanbiedingen in de nieuwsbrief vast op ideeën. En ook de tips en adviezen die je regelmatig krijgt, zal je als nuttig ervaren.

5. Hoe kan ik zien wie lid zijn?
Dat kan je zien als iemand het vignet van Jakunst gebruikt. Alleen leden mogen dat. Je vindt het vignet van Jakunst op de pagina Vignet.

6. Waarom zijn er twee soorten lidmaatschappen?
Voor de leden die veel gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap is het Plus-lidmaatschap. Plus-leden krijgen dubbele kortingen of zelfs nog meer.

7. Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Je kan je lidmaatschap op elk moment per e-mail opzeggen. Ongeacht het moment van opzegging eindigt je lidmaatschap op de laatste dag van het lopende lidmaatschapsjaar behalve wanneer je je lidmaatschap korter dan 31 dagen voor het einde van het lidmaatschapsjaar opzegt. Dan continueert je lidmaatschap met nog een jaar.

8. Wat is het verschil tussen een jaar en een lidmaatschapsjaar?
Ze tellen allebei 12 maanden, maar een (kalender)jaar is van januari t/m december en een lidmaatschapsjaar is van de maand volgend op de maand waarin je lid wordt t/m de maand ervoor, een jaar later. Een lidmaatschapsjaar kan dus bijvoorbeeld van juli 2021 t/m juni 2022 zijn of van november 2022 t/m oktober 2023.

9. Kan ik twee keer lid zijn en dan dubbele korting krijgen?
Bij Jakunst kan veel, maar dat niet. Als je dubbele kortingen wit hebben, kan je Plus-lid worden.

10. Kan ik zelf een actie inbrengen met korting voor de leden?
Ja dat kan. De aanbieding moet interessant zijn voor het merendeel van de leden, dus niet alleen voor kustenaars in Venlo, Vlissingen of Vlaardingen. Ook een aanbod om deel te nemen een beurs in New York of om een masterclass te volgen voor € 1500,-, is niets voor de leden van Jakunst.
Mail je aanbieding met de aantrekkelijke korting voor de leden naar info@jakunst.nl.

11. Worden de leden geballoteerd?
Nee, iedereen die zich bezighoudt met het maken van kunst is welkom als lid. Jakunst balloteert niet en discrimineert niet.

12. Zijn er ook aanbiedingen voor kunstenaars die 3D werk maken?
Absoluut. Bijna elke maand is er minimaal een aanbieding met korting voor makers van 3D kunstwerken, zoals keramiek en beelden. 

13. Waarin verschilt Jakunst van andere kunstenaarsclubs?
1. Jakunst is voor iedereen die kunst maakt, ervaren en beginnend, er wordt niet geballoteerd.
2. Bij Jakunst is de contributie lager dan bij welke andere kunstenaarsvereniging, kunstkring of kunstenaarsclub ook.
3. Jakunst biedt alleen activiteiten met kortingen (en soms zelfs helemaal gratis).
4. Jakunst is breed en biedt kortingen op veel verschillende activiteiten.
5. Jakunst biedt ook gratis adviezen.

14. Krijg ik bij mijn aanmelding een factuur?
Ja, na betaling van de eenmalige inschrijfkosten en de contributie voor het eerste jaar, ontvang je automatisch een met BTW gespecificeerde factuur waarop staat dat de factuur betaald is.

15. Krijg ik bij elke volgende lidmaatschapsperiode weer een factuur?
Nee, dat is niet nodig. Je lidmaatschap continueert zonder opzegging immers telkens automatisch voor een jaar en de contributie wordt automatisch geïncasseerd. Als je dat wilt, kan je een kopie van de eerste factuur in je boekhouding stoppen en erop aangeven ‘automatische verlenging’. 

16. Welke waarde heeft de Jakunst Art Award?
Medewerkers van Jakunst met samen meer dan 70 jaren ervaring met beeldende kunst, bepalen welke kunstenaars de Jakunst Art Award toegekend krijgen. Je mag dan ook met rede stellen dat zij naar kunst kijken met kennersogen. Het is daarom onmiskenbaar een eer de Jakunst Art Award toegekend te krijgen. Die valt jaarlijks overigens slechts enkele tientallen kunstenaars ten deel. Dat maakt het krijgen van een Jakunst Art Award nog meer bijzonder.
Verder heeft toekenning emotionele en publicitaire waarde en krijgen twee kunstenaars € 500,-.

17. Wat als mijn vraag hier niet bij staat?
Mail je vraag dan naar info@jakunst.nl en je krijgt snel antwoord.