Skip to content

Protocol Jakunst Art Award en Eervolle Vermeldingen

1.       Algemeen
a. Elk jaar kent Jakunst onderscheidingen toe aan Nederlandse of in Nederland wonende kunstenaars: Jakunst Art Awards (hierna: Art Awards) en Jakunst Eervolle Vermeldingen (hierna: Eervolle vermeldingen).
b. Jakunst is een in 2021 opgerichte, grote landelijke vereniging van actieve beeldend kunstenaars.
c. Jaarlijks worden maximaal veertig Art Awards en maximaal veertig Eervolle Vermeldingen toegekend.

2.       Beoordelingen, toekenning van de onderscheidingen
a. Toekenning van Art Awards en Eervolle Vermeldingen is gebaseerd op de waarderingen van leden van de Beoordelingscommissie van Jakunst (hierna: de leden van de Beoordelingscommissie) voor het werk van de betreffende kunstenaars.
b. De leden van de Beoordelingscommissie bezoeken kunstbeurzen, open atelierdagen en andersoortige gelegenheden waarbij kunstenaars hun werk tonen en beoordelen de daar getoonde werken.
c. De leden bepalen onafhankelijk van elkaar welk kunstenaars zij een onderscheiding willen toekennen.
d. Ingeval drie of meer leden een bepaalde kunstenaar een onderscheiding willen toekennen wordt dat een Art Award, ingeval twee leden een onderscheiding willen toekennen wordt dat een Eervolle Vermelding.
e. Een kunstenaar kan zowel een Art Award als (in een ander jaar) een Eervolle Vermelding toegekend krijgen.
f. Een bepaalde onderscheiding wordt slechts eenmaal aan een kunstenaar toegekend.
g. De onderscheidingen worden toegekend zonder onderscheid tussen geslacht, leeftijd, woonplaats, religie of enig andere eigenschap van kunstenaars.
g. Toekenning van de onderscheidingen vindt plaats aan levende kunstenaars.

3.       Beoordelingscommissie
a. De leden van de Beoordelingscommissie zijn:
Christophe Vroom, Amsterdam.
Opgeleid en werkzaam geweest als schilderijenrestaurateur. Hij was directeur van Business Art Service met meer dan honderd kunstenaars en enkele honderden bedrijven als klanten. Uitgever van kunstboeken.
– Gerard Gielen, Breda.
Kunstliefhebber pur sang. Naast docent, ondernemer. Liet honderdduizenden borden met kunst maken voor restaurants onder de naam Taste of Art. Is creatief met kunst van Nederlandse kunstenaars. Altijd actief.
– David Polak, Waalwijk.
Organiseerde meer dan 40 kunstbeurzen. Mede oprichter van Jakunst. Mede initiator van de Nationale Kunstcadeaubonnen. Sponsor van nieuwe initiatieven in de kunstwereld. Heeft een omvangrijke privé kunstverzameling. Gedreven organisator.
– Jesper Nass, Rotterdam.
Master of Arts. Manager van een groot aantal kunstprojecten waaronder het Landelijk Atelierweekend. Betrokken bij de samenstelling van kunstboeken en de organisatie van kunstbeurzen. Cultuur en kunst stromen door zijn aderen.
b. Leden van de Beoordelingscommissie kunnen tijdelijk of definitief vervangen worden.

4.       Communicatie
a. Om praktische redenen wordt in het Nederlands gecommuniceerd.
b
. Jakunst informeert de betreffende kunstenaars schriftelijk over de aan hen toegekende onderscheiding.
c. Kunstenaars waaraan een Art Award of Eervolle Vermelding is toegekend, worden vermeld op de website van Jakunst:
www.jakunst.nl.
d. Bij de onderscheidingen horen onderstaande beeldmerken. Het staat de geëerde kunstenaars vrij het beeldmerk dat bij de hen toegekende onderscheiding hoort, te gebruiken met het jaar waarin de onderscheiding is toegekend.

         e. Op diverse wijzen wordt uitdrukking gegeven aan de waardering en erkenning die de geëerde kunstenaars toekomt.
         f. De geëerde kunstenaars krijgen in diverse media door Jakunst geïnitieerde publiciteit.
         g. Correspondentie kan plaatsvinden met het e-mailadres info@jakunst.nl.

 1. Verkiezingen
  a. Aan zowel de Art Award als de Eervolle Vermeldingen is een publieksverkiezing verbonden. De geëerde kunstenaars worden schriftelijk over de publieksverkiezing geïnformeerd.
  b. De kunstenaars waaraan een onderscheiding is toegekend, kunnen meedoen met de aan hun onderscheiding verbonden verkiezing.
  c. De aan de verkiezing deelnemende kunstenaars maken kans op geld- en andere prijzen.
  d. De verkiezingen vinden plaats in verschillende perioden in het jaar volgend op het jaar waarin de onderscheidingen zijn toegekend.                                                                                                                                            
 2. Privacy
  a. Jakunst slaat de persoonlijke gegevens op van kunstenaars die een onderscheiding toekend krijgen.
  b. Jakunst gebruikt deze gegevens uitsluitend voor communicatie over de toegekende onderscheidingen, de aan de onderscheidingen verbonden verkiezingen en de aan de verkiezing verbonden prijzen.
  c. De gegevens worden digitaal opgeslagen en bewaard zolang de onderscheidingen worden toegekend.
  d. De kunstenaars waaraan een onderscheiding is toegekend, hebben het recht om de vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  e. De kunstenaars waaraan een onderscheiding is toegekend kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de vastgelegde persoonsgegevens sturen naar info@jakunst.nl.
  f. Wanneer gevraagd wordt om persoonsgegevens te wissen, kunnen wij niet langer (na)zorg verlenen met betrekking tot de toegekende onderscheiding(en).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3. Overige
  a. Ingeval van een evidente vergissing in adresseringen of tenaamstelling van felicitaties of andere correspondentie, is Jakunst gerechtigd het abuis te corrigeren.
  b. Ingeval van een verschil van mening over de interpretatie van een of meer artikelen, deel uitmakend van dit protocol of over enig aspect van de Art Awards en Eervolle Vermeldingen is de mening van Jakunst bepalend.
  c. Jakunst maakt deel uit van de First Art Group . De First Art Group maakt deel uit van De Kunst Collega’s B.V., statutair gevestigd in Roermond.
  d. Op dit protocol is het Nederlandse recht van toepassing.
  e. Dit protocol is van kracht met ingang van 1 februari 2023 en vervangt alle voorgaande protocollen.