Skip to content

De Jakunst Eervolle Vermeldingen

Jaarlijks kent de Beoordelingscommissie van Jakunst, maximaal veertig Eervolle Vermeldingen toe aan kunstenaars waarvan de leden van de Beoordelingscommissie van mening zijn dat zij uitzonderlijke en lofwaardige kunst maken.

Alle kunstenaars die geëerd zijn met een Eervolle Vermelding worden hier met alle egards vermeld. Hieronder kunt u klikken op één van de knoppen met de jaartallen om te zien welke kunstenaars in dat jaar een Eervolle Vermelding hebben ontvangen. 

De kunstenaars met een Eervolle Vermelding die lid zijn van Jakunst, doen mee met een publieksverkiezing waaraan geld- en andere prijzen zijn verbonden. De verkiezing vindt plaats in de maanden april en mei in het jaar na toekenning van de Eervolle Vermelding. 

De bepalingen met betrekking tot toekenning van de Jakunst Eervolle Vermelding en de daaraan verbonden verkiezing zijn vastgelegd in het protocol.

Kunstenaars met een Eervolle Vermelding in 2021
Kunstenaars met een Eervolle Vermelding in 2022
Kunstenaars met een Eervolle Vermelding in 2023