Skip to content

Protocol Jakunst Jaarprijs

PROTOCOL VAN DE VERKIEZING

Artikel 1.
a. In dit protocol zijn de belangrijkste details van de verkiezing Jakunst Jaarprijs (hierna ook Verkiezing) vastgelegd.
b. Door mee te doen met de verkiezing accepteert de deelnemer dit protocol onvoorwaardelijk.

Artikel 2.
a. Ieder lid van Jakunst kan elke maand een door het lid gewaardeerde kunstenaar voordragen voor deelname aan de verkiezing.
b. Ongeacht of een voorgedragen kunstenaar wordt uitverkozen of niet, kan een lid elke maand (weer) een andere kunstenaar voordragen.
c. Voor de leden van Jakunst zijn aan deelname aan de verkiezing geen verplichtingen en geen kosten verbonden.

Artikel 3.
a. De Jakunst Beoordelingscommissie kiest elke maand uit de voorgedragen kunstenaars, vier kunstenaars die geïnformeerd worden over hun uitverkiezing met vermelding van de kunstenaar die hem of haar heeft voorgedragen.
b. Als de door de Jakunst Beoordelingscommissie uitverkozen kunstenaar vervolgens lid wordt van Jakunst is het nieuwe lid genomineerd voor de Jakunst Jaarprijs.
c. Als in enige maand niet minimaal vier kunstenaars worden voorgedragen, vult het Jakunst team de voorgedragen kunstenaars aan.

Artikel 4.
a. Leden van Jakunst worden met de nieuwsbrief opgeroepen hun gewaardeerde kunstenaars voor te dragen.
b. Genomineerde kunstenaars worden in de nieuwsbrief voor de leden van Jakunst bekend gemaakt.

Artikel 5.
a. Uit de genomineerde kunstenaars worden in januari aansluitend op het jaar waarin de voorgedragen kunstenaars zich genomineerd hebben, door de leden van Jakunst drie prijswinnaars gekozen.
b. De genomineerde kunstenaar die de meeste stemmen krijgt, krijgt een geldprijs van € 400,-, de kunstenaars die op de tweede en derde plaats eindigen, krijgen ieder € 100,-.
c. De vijf kunstenaars met de meeste stemmen krijgen een presentatie in het boekje ‘Geëerde kunstenaars’. De kunstenaar met de meeste stemmen op twee pagina’s, de andere vier kunstenaars op een pagina.

Artikel 6.
a. Dit protocol is van toepassing met ingang van 1 januari 2023.
b. Dit protocol kan zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast als Jakunst daartoe aanleiding ziet.
c. Ingeval zich met betrekking tot de verkiezing een situatie voordoet waarin dit protocol niet voorziet, zal Jakunst daarover naar eer en geweten een stadpunt innemen.
d. Op dit protocol is het Nederlandse recht van toepassing.
e. Opmerkingen of vragen over de verkiezing zijn welkom. U kunt deze mailen naar info@jakunst.nl  onder vermelding van ‘verkiezing Jakunst Jaarprijs’.