Skip to content

Jouw kunst in Kunst Vitamine

Als kunstenaar kan je je kunst met een presentatie te koop aanbieden aan de kunstliefhebbers die op de nieuwsbrief Kunst Vitamine Digitaal geabonneerd zijn. Leden van Jakunst en de NABK zijn daarvoor geen kosten verschuldigd, anderen betalen € 80,- (incl. BTW) per presentatie.

Meerdere malen per jaar verschijnt Kunst Vitamine Digitaal waarin kunst met korting wordt aangeboden. De aanbiedingen zijn gewild: vaak worden meerdere kunstwerken gekocht.

De oplage van de nieuwsbrief is ruim 26.000.

Wil je je werk aan de abonnees van Kunst Vitamine Digitaal te koop aanbieden?

Daarbij gelden dan deze 10 afspraken:

  1. Het werk moet met minstens 20% korting op de reguliere verkoopprijs worden aangeboden.
  2. (1) Een goede foto van het werk moet met (2) de titel van het werk, (3) de maten van het werk en de (4) gebruikte materialen, gemaild worden naar info@jakunst.nl. Ook moeten (5) de oorspronkelijke prijs en de prijs van de aanbieding vermeld worden.
  3. Per editie van Kunst Vitamine Digitaal worden tien kunstwerken opgenomen.
  4. Kunst Vitamine bepaalt in welke editie de aanbieding wordt geplaatst. In de regel is dat de eerstvolgende editie. Wanneer die editie vol is, wordt de aanbieding in het daarna verschijnende editie geplaatst.
  5. Kunst Vitamine heeft het recht zonder opgave van reden een aanbieding te weigeren. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren als niet minimaal 20% korting op de reguliere verkoopprijs wordt gegeven of niet alle hiervoor bij 2. vermelde informatie wordt verstrekt.
  6. Er is geen commissie verschuldigd bij verkoop.
  7. Bij belangstelling voor een werk, neemt de belangstellende rechtstreeks contact op met de kunstenaar van wie het werk is. Kunst Vitamine speelt geen rol bij de verkoop, niet bij de uiteindelijke prijsbepaling, niet bij de betaling, niet bij de overdracht, noch bij enig ander aspect van de verkoop.
  8. Als contact met een belangstellende leidt tot verkoop, zal de betreffende kunstenaar Kunst Vitamine daarover informeren.
  9. Leden van de NABK en Jakunst kunnen eenmaal per jaar een werk kosteloos in Kunst Vitamine Digitaal aanbieden. Als een kunstenaar lid is van zowel de NABK als Jakunst kan die kunstenaar tweemaal per jaar een werk kosteloos in Kunst Vitamine Digitaal aanbieden. Dat moeten dan twee verschillende werken zijn.
  10. Leden van de NABK en Jakunst ontvangen Kunst Vitamine Digitaal ter kennisneming.

Wil je een werk in Kunst Vitamine Digitaal aanbieden?
Stuur dan een email naar info@jakunst.nl met
(1) Een goede foto van het werk
(2) de titel van het werk
(3) de maten van het werk
(4) de gebruikte materialen en
(5) de oorspronkelijke prijs en de prijs van de aanbieding.
Geef ook aan of je lid bent van de NABK en/ of Jakunst.
Of dat je je aanbieding tegen betaling van € 80,- in Kunst Vitamine Digitaal opgenomen wilt hebben.

Heb je een vraag over deze 10 afspraken of iets anders met betrekking tot Kunst Vitamine Digitaal? Mail je vraag naar info@jakunst.nl