Skip to content

Informatie over Dutch Graphic Art Award

De uitdagingen van het creëren van grafische kunst
Kunst die tot stand komt met grafische technieken, is kunst die zich onderscheidt van andere kunst. Zo biedt grafische kunst de mogelijkheid kunst in meervoud te produceren, al is dat geen unieke eigenschap van grafische kunst. Dat geldt immers ook voor fotografische kunst en kunst die met mallen wordt vermenigvuldigd.
Wel zijn de beperkingen bij het creatieproces uniek. Elke grafische techniek heeft weer z’n eigen uitdagingen. Zo kent bijvoorbeeld etsen weer heel andere beperkingen en technieken dan zeefdrukken. Het creëren van grafische kunst vergt van de kunstenaar een aparte visie, specifieke deskundigheid en ruime ervaring. Reden genoeg om grafische kunstenaars die zich in positieve zin onderscheiden van andere grafische kunstenaars te eren met een bijzondere prijs: de Dutch Graphic Art Award.

Dutch Graphic Art Award
Met ingang van 2022 wordt jaarlijks de Dutch Graphic Art Award toegekend aan een kunstenaar waarvan het werk zich naar de mening van de juryleden in positieve zin onderscheidt van het werk van andere grafische kunstenaars.
Deelname aan de verkiezing is voor leden van Jakunst (www.jakunst.nl) kosteloos.
Niet leden kunnen tegen een bijdrage in de kosten (€ 38,- incl. BTW) deelnemen aan de verkiezing.

Aanmelding
Nederlandse kunstenaars en minimaal drie jaar in Nederland wonende kunstenaars die grafisch werk maken, kunnen deelnemen aan de verkiezing.
De Graphic Art Award wordt toegekend aan een natuurlijk persoon. Om die reden kunnen alleen individuele kunstenaars aan de verkiezing deelnemen. 
De aanmeldperiode is in de maanden augustus, september en oktober.
Aanmelding vindt plaats met het aanmeldformulier op de website van Jakunst.

De procedure

Beoordeling van het werk van de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars vindt in eerste instantie in eerste week van november plaats middels de werken die de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars bij hun aanmelding voor deelname hebben meegestuurd en/ of die zij op hun websites (of op de sociale media) tonen. Die beoordelingen leiden tot de selectie van tien kunstenaars die daarmee genomineerd zijn voor de Award.
Een jury bestaande uit vier ter zake kundige leden kiest vervolgens op de beoordelingsdag (eind november) de winnaar van de Dutch Graphic Art Award. Daarvoor worden de genomineerde kunstenaars uitgenodigd met minimaal drie zelfgemaakte grafische werken naar de beoordelingsdag te komen.
Medio november worden de genomineerde kunstenaars bekend gemaakt.
Begin december wordt de kunstenaar bekend gemaakt waaraan de Dutch Graphic Art Award is toegekend.

Het werk
Voor deelname komt in aanmerking: alle manueel met een pers of een ander handmatig hulpmiddel tot stand gekomen grafische kunst, waaronder hoogdruk, diepdruk, zeefdruk en vlakdruk. In gelimiteerde oplage, met de hand gesigneerd en met de hand genummerd. (Met ingang van 2023 mag het werk niet ouder zijn dan drie jaar.)
Niet voor deelname komen in aanmerking: printwerk, video stills, fotografische prints, digitale composities en dergelijke.

Beoordeling
De beoordeling staat los van geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats of enig ander kenmerk van de kunstenaar. Ook de gebruikte grafische techniek(en) spelen geen rol bij de beoordeling. En evenmin speelt bij de beoordeling een rol of de kunstenaar wel of niet lid is van Jakunst of enig ander kunstenaarssamenwerkingsverband. De juryleden krijgen geen enkele informatie over de kunstenaars. 
Uitsluitend het werk van de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars wordt derhalve beoordeeld.
Bij de beoordeling van het werk wordt vooral gekeken naar de oorspronkelijkheid van het werk, het raffinement van het werk en de emotie die het werk oproept.
Originaliteit: is het werk oorspronkelijk en bijzonder of is het werk voorspelbaar en/ of hebben we dergelijk werk (veel) vaker gezien.
Raffinement: of een werk knap is, kan in een klein detail zitten. Een verrassende achtergrond, een subtiele toevoeging of een schijnbare bijzaak kan van een gewoon werk een bijzonder werk maken. Een werk ‘schoonheid’ toedichten, kan alleen als je je de tijd gunt een werk met wat langer te bekijken.
Emotie: wat doet het werk met je? Maakt het iets in je los? Word je warm van het werk of laat het je koud? Is het vertederend, ontroerend, schokkend, zalvend? Boeiend misschien, houdt het je vast, dwingt het je tot kijken en weer kijken, beklijft het?
Op de beoordelingsdag wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste techniek.

Jury (juryleden zijn uitgesloten van deelname)
Van de jury maken deel uit:
– Peter O. Gerrits, grafisch kunstenaar en voorzitter van de Stichting Nobilis Centrum voor Prentkunst. Verbonden aan het Grafisch Centrum Groningen.
– Ad van der Kouwe, opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten/ Willem de Kooning Academie. Sinds 1986 werkzaam als grafisch ontwerper. Van 2010 t/m 2022 docent aan de St. Joost School of Art & Design in Breda/Den Bosch.
– Nicole van der Schaaf, beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, ruim 30 jaar directeur van Kunst+Vliegwerk. 
– Ad Verstijnen, ervaren grafisch kunstenaar. Voorzitter Stichting Kunstenaar & Konsument te  ’s-Hertogenbosch.
– Anneke Hansum, winnaar van de Dutch Graphic Art Award 2022.

Comité van Aanbeveling
Onderstaande personen staan achter de verkiezing Dutch Graphic Art Award. Zij steunen de doelstellingen, de opzet en de uitwerking van de verkiezing. De leden van het Comité hebben kijk op kunst en kijk op grafische kunst in het bijzonder.
De leden zijn:
– Veronique Ummels, bestuurslid Grafisch Atelier Hilversum
– Jan Nuij, 35 jaar werkzaam geweest als instructeur technische vaardigheden (druktechnieken), voormalig staflid bij wat nu ArtEZ is in Zwolle. Was ook voorzitter van Grafisch atelier Kampen, inmiddels opgegaan in Quintus kunsteducatie.
– Bert Hemsteede, ervaren grafisch kunstenaar, voorzitter van HòLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers.

Prijzen
De prijzen voor de kunstenaar waaraan de Dutch Graphic Art Award wordt toegekend, zijn:
– een geldprijs van 1.000 euro,
– een presentatie op twee pagina’s in het boekje ‘Geëerde kunstenaars’ (oplage: 2.000 exemplaren) en
– 200 euro in kunstcadeaubonnen (www.kunstcadeaubonnen.nl). 
De negen andere genomineerde kunstenaars krijgen ieder:
– een presentatie op een pagina in het boekje ‘Geëerde kunstenaars’ en
– 200 euro in kunstcadeaubonnen.
‘Certificaten van Waardering’ worden toekend aan de kunstenaars waarvan het werk boven het gemiddelde wordt gewaardeerd.

Publiciteit
De verkiezing zal bekend worden gemaakt bij partners van de verkiezing en in diverse media, waaronder sociale media, het kunsttijdschrift Kunstenaar Magazine (meer dan 10.000 abonnees) en nieuwsbrieven met meer dan 50.000 abonnees.
De genomineerde kunstenaars en de kunstenaar waaraan de Dutch Graphic Art Award wordt toegekend, krijgen daarbij extra aandacht.
De aan verkiezing deelnemende kunstenaars geven Jakunst toestemming voor het, in het kader van de verkiezing, vermelden van hun namen, hun woonplaatsen en hun websites en het tonen van de ingestuurde werken.
Jakunst is voor publicatie van ingestuurde werken de betreffende kunstenaars geen vergoeding verschuldigd. Evenmin zijn de deelnemenede kunstenaars Jakunst een vergoeding voor de publiciteit verschuldigd.

Organisatie
De verkiezing wordt georganiseerd en bekostigd door Jakunst (www.jakunst.nl), een dynamisch verbond van Nederlandse kunstenaars.

In de maanden augustus, september en oktober kan je je hier aanmelden voor deelname aan de verkiezing.

De kunstenaars van wie het werk in 2022 het hoogst werd gewaardeerd, vindt u hier: www.jakunst.nl/graphicartawardtop