Skip to content

Adviezen en tips 

Jakunst geeft haar leden graag nuttige adviezen en praktische tips. Van een klein aantal kunnen ook niet-leden kennisnemen.

Over deze onderwerpen kan je als lid schriftelijk adviezen en tips krijgen:

 • Hoe introduceer je je bij een galerie?
  Als je door een galerie vertegenwoordigd wilt worden, is het zaak om je (a) bij de goede galerie (b) op een goede manier te presenteren. Welke galerieën zijn voor jouw werk geschikt en hoe benader je die galerieën?
 • 10 Adviezen voor een succesvolle deelname aan een kunstbeurs.
  Veel kunstenaars denken dat je door op een beurs te staan, je werk vanzelf verkoopt. De werkelijkheid is weerbarstiger. Hoe haal je het maximale uit je deelname aan een kunstbeurs? Is het zaak om op de beurs zoveel mogelijk te verkopen of zijn andere zaken misschien nog wel veel belangrijker en is het verstandig om je daarop te focussen?
 • Zo zal je werk meer gewaardeerd worden.
  Voor veel kunstenaars is het een droom om hoog gewaardeerd werk maken. Wat kan je doen om meer waardering voor je werk te krijgen? Het een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Waardering voor kunst in het algemeen en dus ook voor jouw werk, is immers voor een heel groot deel gebaseerd op emotie. Toch zijn er 10 algemene adviezen.
 • Hoe organiseer je een succesvolle kunstbeurs?
  Zie hieronder.
 • Wat moet in een koopovereenkomst staan? Plus een voorbeeld van een koopovereenkomst.
  Veel kunstwerken wisselen van eigenaar zonder zelfs maar een factuur. Als je vaker dan incidenteel een werk verkoopt, kan het verstandig zijn om voor elke verkoop een koopovereenkomst op te stellen. Al was het maar omdat je dan weet wie de nieuwe eigenaar is (die je ambassadeur kan worden).
 • Je werk wel of niet prijzen?
  Websites van kunstenaars zijn een van de weinige ‘winkels’ waar je de prijs van producten meestal niet te zien krijgt. Communicatiespecialist en kunstverzamelaar Eline Levering schrijft in een gastblog bij Cultuur + Ondernemen over waarom dat zo is en hoe het in haar ogen beter kan.
 • 14 Adviezen voor de organisatie van een succesvolle atelierroute.
  In Nederland worden jaarlijks talloze atelierroutes. Veel daarvan leveren een teleurstellend aantal bezoekers en verkopen op. Hoe kan dat beter?

Ben je lid van Jakunst en wil je een of meer van de adviezen en tips ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@jakunst.nl en geef aan dat je lid bent en welke adviezen en tips je wilt ontvangen.
Je ontvangt de adviezen en tips dan in de regel binnen 24 uur, ook in het weekend.

Hoe organiseer je een succesvolle kunstbeurs? 

Heb je er wel eens over gedacht om een zelf een kunstbeurs te organiseren? Hoe doe je dat succesvol? Velen gingen je voor en waren niet erg succesvol, want tot een tweede editie komt het vaak niet.
Laten we eerst vastleggen wat we onder een succesvolle kunstbeurs verstaan. We verstaan onder een succesvolle beurs, een beurs die binnen de begroting wordt georganiseerd en waarop en vooral ook waarna, voldoende werken wordt verkocht. Daarvoor zijn voldoende goede bezoekers aan de beurs nodig. Hoeveel is ‘voldoende’?

‘Voldoende’ hangt vooral van het aantal exposerende kunstenaars af. Een meubelwinkeltje in een dorp krijgt veel minder bezoekers dan een grote meubelwinkel op een meubelboulevard in een stad krijgt.
En daarmee heb je de eerste twee adviezen.

 1. Exposeer samen met andere kunstenaars. Meer kunstenaars die samen meer werken exposeren, trekken meer bezoekers.
 2. Organiseer de beurs in een (grote) stad. Er wonen dan meer potentiële bezoekers in een straal van pakweg 30 kilometer rond de beurslocatie.
 3. Kies een pakkende naam, die trekkracht heeft. De kunstbeurs van Kunstkring De Veluwezoom of van schildersclub De Ezel, spreekt minder aan dan de Gelderse Kunstbeurs of, beter nog, De Nederlandse Kunstbeurs.
 4. Laat je promotiebudget geen sluitstuk van je begroting zijn. Tien procent van de kosten uittrekken voor publiciteit en promotie is een goed uitgangspunt. Met posters, folders en dergelijke trek je bezoekers, ook in deze digitale tijd. Zorg dat men ze overal in de stad tegenkomt, bij de bakker en in de schouwburg, in de bioscoop en in de bibliotheek. Honderd posters is echt te weinig. Denk aan heel veel honderden posters en aan duizenden folders. Maak liever posters op A2- of A1-formaat dan A4-formaat.
 5. Over digitale tijd gesproken. Zorg voor heel veel posts op alle sociale media. Begin niet eerder dan zes weken voor de beurs en zorg voor een piek, een à twee weken voor de beurs. Kunstbeursbezoekers bepalen vaak pas een à twee weken voor de beurs dat ze ernaar toe gaan.
 6. Zorg voor publiciteit in de regionale media. Geen verslagen achteraf, dat trekt geen bezoekers meer, maar een groot artikel in elke krant is waardevol voor bezoekerswerving èn voor het imago van de beurs. Ook reportages op radio en vooral TV kunnen voor bezoekers zorgen. Laat vooral kunst zien en niet alleen kunstenaars. 
 7. Zorg dat de kunstenaars zelf op de beurs zijn. Kunst in een stand zonder kunstenaar verkoopt niet.
 8. Liever een grote beurs die twee dagen duurt (en dan zaterdag en zondag), dan een kleinere beurs die een week duurt.
 9. Een toegangsprijs selecteert enigszins de ‘kwaliteit’ van de bezoekers, maar een toegangsprijs zorgt ook voor minder bezoekers.
 10. Kijk of je subsidie van de gemeente kan krijgen. Hou er rekening mee dat het subsidietraject meerdere maanden in beslag zal nemen.
 11. Werf sponsors. Lokale ondernemers, zoals autodealers en supermarkten zijn in ruil voor een reclamebord bij de ingang of reclame op andere wijze, vaak bereid € 50 à € 100,- tot € 1.000,- te sponsoren.
 12. Als je de locatie en stands moet huren, hou dan aan de onderkant rekening met een paar honderd euro kosten per deelnemende kunstenaar. Besef dat die kosten nooit door de sponsors en bezoekers gedekt kunnen worden en dat de kunstenaars het overgrote merendeel van de kosten moeten dragen. Een goede kunstbeurs organiseren met 30 kunstenaars en een budget van € 5.000, kan niet.
 13. Zorg ervoor dat de bezoekers consumpties kunnen gebruiken. Vaak kan je een commissie bedingen bij de cateraar en de bezoekers blijven dan langer. 
 14. Haal kennis en ervaring in huis. Bij voorkeur mensen met ervaring op organisatorisch en/of financieel en/of marketing terrein. 
 15. Kijk of er vanaf de opbouw van de beurs een BHV-er aanwezig kan zijn. Er gebeuren nog wel eens ongelukjes en ook kan een bezoeker onwel worden. De kans op problemen is met een paar duizend bezoekers uiteraard groter dan met een paar honderd.
 16. Denk na over additionele omzet. Misschien kan je de bezoekers voor een klein bedrag ‘Vriend van de kunstbeurs’ maken? Misschien kan je elke dag een of enkele kleine kunstwerken verloten en tijdens de dag loten verkopen? Misschien kan je een plaats inruimen voor een beurswinkeltje waarin tegen vergoeding (commissie) spullen van de exposerende kunstenaars worden verkocht, ansichtkaarten, met kunst bedrukte T-shirts en andere artikelen die een associatie hebben met kunst.
 17. Zorg voor betrokkenheid van voldoende vrijwilligers. Mensen die voor de beurs actief zijn, onder meer met het werven van sponsors, het verspreiden van folders en het ophangen van posters. En mensen die kort voor (bij het opbouwen) en tijdens de beurs actief zijn, onder andere voor ontvangst van bezoekers, hulp bieden aan deelnemers bij het opbouwen en inrichten van hun stands en het uitdelen van plattegronden, reclamemateriaal of andere zaken. Voor de organisatie van een beurs met bijvoorbeeld 50 deelnemende kunstenaars heb je naast iemand die de kar trekt, toch al gauw 5 à 7 medewerkers nodig.
 18. Tot slot het belangrijkste advies: Voorkom onnodig vallen en opstaan door iemand met ervaring met de organisatie van kunstbeurzen bij jouw beurs te betrekken. Een kunstbeurs succesvol organiseren is absoluut niet hetzelfde als een feest of een festival organiseren.